Tema: Irland

Första provningen 2022 tog oss till Irland.

2022 års första provning tog föreningens medlemmar till Irland. Här besökte vi Jameson, West Cork, Writers Tears och Waterford. Hanna och Sigrid lotsade oss genom whiskyns och destilleriernas historia samt hur varje whisky producerats.